Làmines de PVC - Làmina NUMAPOL PVC

Làmines de clorur de polivinil (PVC)

La làmina de clorur de polivinil, s'utilitza com a barrera impermeable en edificació per a cobertes de tot tipus, terrasses, murs també en obra civil en paraments verticals, túnels o petita obra hidràulica com revestiment de dipòsits d'aigua metàl·lics, d'obra o de formigó, llacs ornamentals, basses, piscines, camps de golf etc.

La làmina de PVC NUMAPOL es fabrica amb o sense protecció Ultra Violeta segons l'aplicació a que estigui destinada, si l'aplicació requereix que la làmina estigui exposada al sol s'aplicarà NUMAPOL INTEMPÈRIE si pel contrari la làmina va coberta per un altre material de manera que no estigui exposada al sol s'aplicarà NUMAPOL NO INTEMPÈRIE.

Compleix les normes UNE EN-13361/2-13491-13492/3-15382

Més informació

La làmina o membrana NUMAPOL PVC està fabricada per extrusió en filera plana i calandra a base de Clorur de polivinil, estabilitzants i plastificants de primera qualitat que li confereix bona resistència a la intempèrie, una alta flexibilitat i molt bona soldabilitat, a més de ser un material autoextingible.

En la fabricació s'utilitza la més moderna tecnologia i les millors resines, el que li atorga a la làmina NUMAPOL PVC unes bones propietats mecàniques en una gran varietat de gruixos i colors.

Per a les unions de la làmina NUMAPOL PVC a part de soldar perfectament amb bufador d'aire calent també és possible utilitzar el nostre cola especial per enganxar les nostres làmines de molt senzilla aplicació, NUMACOL.

Detalls tècnics sobre la co.locació (punts singulars)

No Intempèrie:
colocacion de laminas de pvc Detalls generals
colocacion laminas pvc no intemperie Detalls particulars

Intemperie:
laminas pvc para balsas Detalles generales balsas

Documentació sobre les làmines de PVC

Productes relacionats

Soldador

soldador laminas pvc

Subministrem màquines de soldar les làmines de PVC mitjançant aire calent i assessorem.

Perfils

perfiles anclaje pvc

Subministrem perfils d'ancoratge en PVC o metàl·lics colaminats amb PVC per fixar la làmina

Accessoris

accesorios instalacion laminas

Subministrem accessoris, baixants, cantonades interiors i exteriors, per facilitar la instal·lació en obra.

PVC líquid

pvc liquido

Subministrem PVC líquid per segellar en punts crítics de la instal·lació.

Cola d'impacte

cola de impacto numapol

Subministrem adhesiu especial NUMACOL per enganxar la làmina de PVC en pots de 1kg o de 5 kg.

Platines

pletinas y contrapletinas pvc

Subministrem platines i contrapletinas en PVC i PE per a la realització d'entrades i sortides d'aigua en dipòsits o basses.