Serveis - Numa Industrial

Els serveis que oferim

Els serveis que Numa Industrial presta als seus clients són, assessorament tècnic, laboratori propi, lloguer de màquines de soldar, formació tècnica d'instal·lació, manufactura mitjançant soldadura en fàbrica de productes a mida.

La nostra experiència i els nostres mitjans els posem al servei dels nostres clients assessorant. Disposem d'un tècnic en instal·lació per donar formació o ajudar, fem cursos pràctics de muntatge. Subministrem o lloguem maquinària d'instal·lació.

Laboratori I+D

En el nostre laboratori podem fer test de làmines assajant tot el necessari segons la normativa vigent.

Confecció a mida

A partir de làmines plàstiques de diversos tipus i colors, es confeccionen a mida tot tipus de fundes, fundes per a dipòsits d'aigua de qualsevol forma ja existents (d'obra, de formigó, prefabricats, ...) i que tenen fugues, fundes per a dipòsits de aigües pluvials, fundes per a dipòsits metàl·lics, tendals amb els seus corresponents vores i ullets metàl·lics, cortines industrials, pancartes, davantals, etc. Aquest procés de confecció es realitza a les nostres instal·lacions mitjançant màquines de soldadura per alta freqüència.